Thông tin thanh toán
Chức năng Đóng phí bảo hiểm trực tuyến chỉ thực hiện trong các trường hợp sau:
  More Info Phí bảo hiểm hợp đồng mới
  More Info Phí bảo hiểm định kỳ
  More Info Phí thay đổi hợp đồng
  More Info Phí tái lập hợp đồng
  More Info Hoàn trả vay/tạm ứng (chỉ áp dụng thẻ nội địa và ví MoMo)
  More Info Phí đóng thêm (chỉ áp dụng thẻ nội địa và ví MoMo)
Lưu ý:
  More Info Thanh toán tối đa với số tiền 200.000.000 (Hai trăm triệu) đồng/người thanh toán/ngày đối với thẻ nội địa và thẻ quốc tế
  More Info Thanh toán tối đa với số tiền 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng/người thanh toán/ngày đối với ví MoMo
  More Info Với những yêu cầu hoàn trả phí đã thanh toán qua Đóng phí trực tuyến (do bị lỗi nhà mạng, trang web…) Manulife sẽ thực hiện chuyển trả về tài khoản của Người thanh toán (không hoàn trả bằng Tiền mặt, hoặc Chuyển khoản)
  More Info Phí bảo hiểm sẽ được hoàn trả sau 7 ngày tính từ ngày thanh toán nếu Manulife chưa nhận được đơn yêu cầu bảo hiểm
Thông tin hợp đồng
*
*
*
*
Không tìm thấy thông tin.
Phí bảo hiểm hợp đồng mới
Phí tái lập hợp đồng
Phí đóng thêm
Phí thay đổi hợp đồng
Hoàn trả vay/tạm ứng
Phí bảo hiểm dự kiến theo kỳ
Phí bảo hiểm dự kiến theo kỳ
Phí bảo hiểm định kỳ

Số hợp đồng bảo hiểm Người được bảo hiểm Lý do thanh toán Số tiền thanh toán
3811855210 HA DUC GIANG Phí bảo hiểm định kỳ Hoàn trả vay/tạm ứng Phí bảo hiểm hợp đồng mới Phí tái lập hợp đồng Phí đóng thêm Phí thay đổi hợp đồng 155,000,000 155.000.000 Hủy
Tổng số tiền thanh toán đồng
Số hợp đồng bảo hiểm 3811855210
Người được bảo hiểm HA DUC GIANG
Lý do thanh toán Phí đóng thêm
Số tiền thanh toán 155.000.000
Tổng số tiền thanh toán

Thông tin người đóng phí
*
*
*
*
*
*
*
Số hợp đồng bảo hiểm Mối quan hệ với Chủ hợp đồng
01234567890

Thông tin thanh toán

  More Info
  Các trường thông tin có dấu
  *
  là bắt buộc
  More Info 
 •  - Thẻ nội địa là thẻ ATM được phát hành bởi các Ngân hàng trong nước
 • - Thẻ quốc tế là thẻ có Logo của tổ chức phát hành thẻ quốc tế: VISA, MASTERCARD, JCB
Thông tin thanh toán
Thông tin hợp đồng
Số hợp đồng bảo hiểm Người được bảo hiểm Lý do thanh toán Số tiền thanh toán
3811855210 HA DUC GIANG Phí bảo hiểm định kỳ Hoàn trả vay/tạm ứng Phí bảo hiểm hợp đồng mới Phí tái lập hợp đồng Phí đóng thêm Phí thay đổi hợp đồng 155,000,000 155.000.000
Thông tin người đóng phí
DANG THI THU THAO
thaodt
28/02/1991
 
Mối quan hệ với Chủ hợp đồng
Số hợp đồng bảo hiểm Mối quan hệ với Chủ hợp đồng
3811855210

Thông tin thanh toán
Loại thẻ thanh toán Thẻ Nội Địa

Xác nhận của Bên thanh toán: Tôi xác nhận rằng

(i) các thông tin được cung cấp trên đây là chính xác và đúng sự thật và
(ii) ví MoMo hoặc thẻ ngân hàng mà tôi dùng để thanh toán phí bảo hiểm là thuộc quyền sở hữu của tôi.
Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc cung cấp thông tin sai sự thật hoặc sử dụng thẻ ngân hàng không thuộc quyền sở hữu của tôi.