generali-vn generali-vn
generali-vn generali-vn

VITA - Đầu Tư Như Ý

Bảo hiểm liên kết đầu tư - Giải pháp giúp bạn vừa đầu tư sinh lời, vừa bảo vệ bạn và gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống.

TÌM HIỂU THÊM

Bạn cho Generali xin 1 vài thông tin
để thanh toán nhé!

Lưu ý: Mã số kích hoạt hợp đồng bảo hiểm sẽ được gửi vào số điện thoại và email bạn đã cung cấp.

Lựa chọn phương thức thanh toán

Gói bảo hiểm
VITA - Sống Như Ý 200

Số tiền bảo hiểm

200 triệu

Số tiền thanh toán

Sau khi thanh toán thành công, mã số kích hoạt sẽ được gửi đến số điện thoại và email của bạn